Gebruiksvoorwaarden

 

Nagelstylist Annick (Kamer van Koophandel, 82856036) verleent u hierbij toegang tot de websites van Nagelstylist Annick, zoals nagelstylistannick.nl, en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen, die door Nagelstylist Annick en derden zijn aangeleverd. Nagelstylist Annick behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Nagelstylist Annick heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van de websites. De informatie op de websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Nagelstylist Annick aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de informatie op de websites.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De websites kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Nagelstylist Annick. Nagelstylist Annick is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Auteursrechten

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de websites, waaronder onder meer begrepen software, audio, video, tekst en foto’s behoren toe aan Nagelstylist Annick of haar licentiegevers en worden, voor zover van toepassing, beschermd door Nederlandse en internationale copyrightwetten.

Beeld- en woordmerk

Het beeld- en woordmerk Nagelstylist Annick en Annick Nagelstylist zijn eigendom van Nagelstylist Annick.

Algemene Voorwaarden

Op opdrachten aan en dienstverlening door Nagelstylist Annick zijn de Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van Nagelstylist Annick van toepassing.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Nagelstylist Annick via annick@nagelstylistannick.nl.
© 2021-2022, Nagelstylist Annick, Catharinadaal 37, 6715 KA Ede, KvK 82856036.