Privacybeleid

Nagelstylist Annick begrijpt dat uw privacy belangrijk is voor jou. Wij respecteren de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze relaties en de bezoekers van onze websites. We dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens, die je ons verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld. Nagelstylist Annick, gevestigd aan Catharinadaal 37, 6715 KA Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Nagelstylist Annick
Annick Sanders
Catharinadaal 37, 6715 KA Ede
annick@nagelstylistannick.nl
www.nagelstylistannick.nl
+31 6 53549593

Annick Sanders is de functionaris Gegevensbescherming van Nagelstylist Annick. Zij is te bereiken via annick@nagelstylistannick.nl.

Persoonsgegevens die Nagelstylist Annick verwerkt

Nagelstylist Annick verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en leeftijd, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, huid- en nageltype, social media-accounts zoals Instagram en Facebook, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, overige persoonsgegevens, die je zelf actief aan Nagelstylist Annick verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Nagelstylist Annick verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gegevens van personen jonger dan 16 jaar, (nagel)gezondheid, beroep en andere activiteiten die van invloed kunnen zijn op de (nagel)gezondheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via annick@nagelstylistannick.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel, wijze en grondslag gegevensverwerking

Nagelstylist Annick verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamematerialen.
  • Je kunnen bellen of e-mailen, als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Nagelstylist Annick verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nagelstylist Annick neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerking. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Annick) tussen zit. Nagelstylist Annick gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress met Divi Theme – Online software om de website te realiseren; Salonized – Online salonsoftware voor onder meer boekingen, agendabeheer, klantenbeheer, verkoop- en productbeheer, financieel beheer zoals facturatie; Microsoft Office – Offline en online software voor agendabeheer, e-mail en vastlegging van contactgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nagelstylist Annick bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nagelstylist Annick verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nagelstylist Annick gebruikt alleen technische en functionele cookies en verder alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nagelstylist Annick en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens per mail sturen naar annick@nagelstylistannick.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. We reageren binnen vier weken, op jouw verzoek. Nagelstylist Annick wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nagelstylist Annick neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb jij het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via annick@nagelstylistannick.nl.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Nagelstylist Annick via annick@nagelstylistannick.nl.
© 2021-2022, Nagelstylist Annick, Catharinadaal 37, 6715 KA Ede, KvK 82856036.